Sıkça Sorulan Sorular
E-öğrenme sistemine giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

nkuzem.nku.edu.tr adresin üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek, sisteme giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizi doğru yazdığınızdan emin olmalısınız. Probleminiz devam ederse, telefon ile veya NKUZEM ofisine gelerek, sorununuzu çözebilirsiniz.

E-üniversite sistemindeki ortak zorunlu ders programım ile canlı ders programı farklı. Hangisine göre hareket etmeliyim?

Sanal sınıf uygulamasına katılarak, öğrendikleriniz pekiştirmek ve aklınıza takılan sorulara yanıt bulabilmek için NKUZEM web sayfasında yayınlanan canlı ders programına göre hareket etmelisiniz.

Uzaktan eğitim (öğretim) nedir?
Uzaktan eğitim, zaman ve mekandan bağımsız, öğrenen ve öğretenin aynı fiziksel ortamda bir araya gelmeden, derslerin bilişim teknolojilerini kullanarak eşzamanlı veya eşzamansız olarak gerçekleştirildiği bir eğitim şeklidir. 
Örgün eğitimdeki ders veya dersler uzaktan eğitim yolu ile verilebilir mi?

Evet verilebilir. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayınlanan "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR" ın Madde 6.1 in "c" bendinde, "Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla % 30’u sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir." hükmü yer almaktadır. 

Uzaktan öğretimle gerçekleştirilen derslerin sınavları nasıl olacak?

Uzaktan öğretimle verilen derslerin sınavları kampüste yüzyüze gerçekleştirilecektir. Sınav tarihleri Ortak Zorunlu Dersler (OZD) web sayfasından ve birimlerin web sayfalarından ilan edilecektir. 

Eğitim materyali olarak basılı kitap, CD vb. var mıdır?

Uzaktan öğretimle verilen ortak derslerde ve uzaktan öğretim programlarımızda basılı herhangi bir materyal (kitap, broşür, CD vb.) öğrenciye sunulmamaktadır. İlgili dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu (pdf), sunu (ppt), video (mp4), ses dosyası (mp3) vb. ders materyalleri “Öğretim Yönetim Sistemi” üzerinden öğrencilerimize online (çevrimiçi) olarak sunulmaktadır. Öğrencimiz, internete bağlı bir bilgisayar aracılığıyla, 7 gün 24 saat kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle bu sisteme giriş yaparak eğitim materyallerinden faydalanabilir.  Ayrıca öğrencimiz -isterse- ders notlarının çıktısını alabilir; mp3 formatındaki ses dosyalarını otobüs, metro vb. dış ortamlarda dinleyerek bilgilerini pekiştirebilir.

Uzaktan öğretimde dersler nasıl olacak?

Hem uzaktan öğretim programlarında hem de uzaktan öğretimle verilen örgün eğitim derslerinde dersler iki şekilde gerçekleşecektir;

  1. Eşzamanlı dersler, öğretim elemanı ve öğrencilerin öğrenim yönetim sisteminde belirlenen tarih ve saatlerde haftalık olarak sanal sınıflarda buluştukları derslerdir. Sanal sınıf dersleri dersin kredisine göre 30, 45 veya 60 dakika olarak yapılacaktır. Sanal sınıf dersleri ve bu derslerde yapılan tüm aktiviteler (soru-cevap, sunu vb.) kayıt altına alınacak ve öğrenciler dilerse tekrar izleyebileceklerdir. Böylece derse katılamayan öğrencilerin de bu dersleri daha sonra izleme imkanı olacaktır. 
  2. Eşzamansız derslerde içerik olarak öğretim elemanının desteği ile hazırlanan e-ders paketleri haftalık olarak sunulacaktır. E-ders paketlerinde içerik tasarımcılar tarafından hazırlanmış etkileşimli ders içeriğinin yanında;
  • Haftalık ders notu (pdf)
  • Dersin sunusu (pps)
  • Dersin videosu (mp4)
  • Çalışma soruları

yer alacaktır.  

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Uzaktan öğretimde fiziksel devam zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin canlı derslere katılımları, canlı dersleri daha sonradan izlemeleri, e-ders paketi kullanımları öğretim yönetim sistemi tarafından kayıt altına alınmaktadır. Dersin öğretim elemanı istediği zaman öğrenci aktivitelerinin raporunu görebilmektedir. 

Üniversitemizdeki uzaktan öğretimde derslere devamla ilgili konu "NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ" ile düzenlenmiştir. Söz konusu yönergede Madde 12-4 te "Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerde öğretim dönemi içerinde yapılan canlı derslere çevrimiçi veya çevrimdışı %70 oranında devam zorunluluğu veya video derslerinin %70 oranında izlenme zorunluluğu vardır." ibaresi yer almaktadır.