2013-05-29

Proje Hazırlama Eğitimleri1.Proje Dönüsü Yönetimi ve Proje Yazma Eğitimi (Kalkınma Ajansları) (Ayrıntılı anlatım 24 SAAT/yüzeysel anlatım 12SAAT)

2.AB Projeleri Yazma Eğitimi (16 SAAT/8 SAAT )

3. TEYDEB Proje Yazma Eğitimleri

 • 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (16 SAAT/8 SAAT )
 • 1503 TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı (16 SAAT/8 SAAT )
 • 1505 Üniversite Sanayi Destekleme Programı (16 SAAT/8 SAAT )
 • 1507 TÜBİTAK Kobi Ar-GE Başlangıç Destekleme Programı (16 SAAT/8 SAAT )
 • 1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Eureka,FP7(16 SAAT/8 SAAT )
 • 1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (16 SAAT/8 SAAT )
 • 1512 TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı (16 SAAT/8 SAAT )
 • 1513 TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (16 SAAT/8 SAAT )

4.KOSGEB Proje Yazma Eğitimleri;

 • KOBİ Proje Destek Programı (8 SAAT/4 SAAT)
 • Tematik Proje Destek Programı  (8 SAAT/4 SAAT)
 • İşbirliği Güç Birliği Destek Programı  (8 SAAT/4 SAAT)
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı (21 SAAT/11 SAAT)
 • Girişimcilik Destek Programı (4 SAAT/2 SAAT)

5.SAN-TEZ Projeleri Yazma Eğitimi (16 SAAT/8 SAAT)